Nyheder:
Vi arbejder lige nu på at få at få sat nogle rigtig gode rabat ordninger op til vores besøgende, så i har mulighed for at spare penge og få nogle gode tilbud på brænde via billig-briketter.dk

Privacy Statement

1. Beskyttelse af privatlivet

Med Billig-briketter privatlivspolitik ønsker vi at forklare, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger, vi har om dig. Privatlivspolitikken beskriver også dine muligheder for at få indsigt og revidere i oplysningerne. Det er Billig Briketters målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares.

Personlige oplysninger forstås som oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Dvs. for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører personens private bopæl eller arbejdsplads.

Vores hjemmeside følger anbefalingerne fra OECD’s guidelines for privatlivsbeskyttelse [C(80)58/FINAL].

Billig-briketter er opmærksom på, at der i særlig grad skal være opmærksomhed på at beskytte børn og unges privatliv. Vi registrerer ikke personlige oplysninger fra børn og unge udover en automatiseret indsamling af data til statistiske formål. Vores privatlivspolitik gælder således også til beskyttelse af børn og unge.

2. Indsamling og anvendelse af information

Som hovedregel kan du besøge Billig-briketter uden at afgive personlige oplysninger om dig selv. Du kan dog vælge selv at afgive visse personlige informationer om dig selv, f.eks. din email adresse hvis du ønsker at abonnere på et nyhedsbrev eller ændringer på en side. Hvordan vi indsamler og anvender de personlige oplysninger, du selv afgiver, er nærmere beskrevet i underafsnittet om Indsamling og anvendelse af personligt afgivne informationer

Udover den information, som du selv afgiver til os, afgiver din computer automatisk nogle data, som vi indsamler til f.eks. statistisk brug. Disse informationer, samt hvordan vi anvender dem, er nærmere beskrevet i underafsnittet om Indsamling og anvendelse af automatisk afgivne informationer

2.1 Indsamling og anvendelse af automatisk afgivne informationer

Besøger du Billig-briketter for at læse eller downloade materiale, indsamler og gemmer vi den information, som din computer automatisk afgiver. Informationen samles i en såkaldt serverlog og omfatter

tidspunktet for dit besøg på hjemmesiden
adressen (URL) på den besøgte side
din IP-adresse
domænenavn
browsertype
operativsystem (afhængig af din browser)
URL på referencesiden (den side du kommer fra afhængig af din browser) og
forbindelsestype (modem, ISDN, ADSL, etc.)

Din IP-adresse kan hjælp fra din internetudbyder kan kobles direkte til din fysiske adresse, og dermed bruges til at linke husstanden til internetadfærden. IP-adressen betragtes derfor som personlig information, som i henhold til persondataloven skal beskyttes på samme måde som anden personhenførbar information.

De nævnte informationer bliver indsamlet til brug for statistiske formål. Vi bruger og analyserer informationen på, så vi kan identificere trends og brugsmønstre på vores hjemmeside. Informationerne bliver kun koblet med personlig information om en bruger af www.billig-briketter.dk hvis undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud kræver det. Serverlogs gemmes normal i 60 dage.

www.billig-briketter.dk bruger mono.net, som automatisk opfanger og registrerer, hvad du klikker på i www.billig-briketter.dk universet. Mono.net bruges for at gøre www.billig-briketter.dk så nem og relevant som muligt for dig som bruger. Klikadfærden kobles ikke med personlig information om en bruger af www.billig-briketter.dk medmindre det kræves af undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud.

2.2 Indsamling og anvendelse af personligt afgivne informationer

Det kan være nødvendigt som bruger af en hjemmeside selv at afgive personlige informationer for at få en given services. For eksempel kan du ikke få adgang til din årsopgørelse hos SKAT uden at du på forhånd har identificeret dig (via digital signatur eller tast-selv kode) overfor SKAT. Du er således nødt til frivilligt at afgive information om din identitet før du kan få adgang til servicen. Ligeledes er det også nødvendigt at afgive din e-mail adresse, før du kan benytte dig af en nyhedsbrevsservice. Har servicen ikke din e-mail adresse, kan brevet jo ikke sendes ud. Efterfølgende er listet de services vi tilbyder på www.billig-briketter.dk hvilke informationer vi indsamler i forbindelse hermed, samt hvordan vi behandler dem.

KONTAKT VIA E-MAIL

Hvis du kontakter os via e-mail, anbefaler vi, at du bruger sikker og krypteret kommunikation (se nederst i denne privatlivspolitik). Vi bruger kun dine personlige data i e-mailen til at besvare din henvendelse og for at kunne give dig den ønskede information. Hvis din henvendelse vedrører en konkret sag, eller henvendelsen giver anledning til at oprette en sag, bliver den arkiveret elektronisk på sagen. Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linie med Billig-briketter øvrige korrespondance. Billig-briketter indsamler aldrig supplerende oplysninger om dig fra tredjemand.

Ønsker vi at bruge dine oplysninger til et formål, der ikke er i overensstemmelse med det specificerede eller med lovmæssig hjemmel, indhenter vi dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke ved at kontakte info@billig-briketter.dk

3. Brug af teknologier

Der bruges forskellige teknologier på hjemmesider til at indsamle information – både personlig og i mere anonym form. Dette afsnit beskriver de teknologier, vi bruger på www.billig-briketter.dk

Billig-briketter bruger cookies på www.billig-briketter.dk. Cookies er digitale informationspakker, som lagres på din harddisk.

”Per-session”-cookies lagres kun i hukommelsen på din browser. De slettes, hver gang du lukker din browser.

Per-sessioncookies virker på den måde, at brugernes browser får tildelt et tilfældigt id-nummer. Når brugerne navigerer rundt på netstedet, kan man ved at følge id-numrene studere klikadfærden. Det tilfældige id-nummer er ikke forbundet til de enkelte brugers ip-adresse eller andet, der kan identificere brugeren. Ved at studere en masse brugeres adfærd kan man se, hvordan brugerne interagerer med netstedet. Derudfra kan navigationen og indhold designes på en måde, der forbedrer indholdet på netstedet og dermed også oplevelsen.

Per-session cookies respekterer brugernes privatliv ved ikke at linke adfærden med personlig information. Der genereres altid en ny sessioncookie for hvert besøg, og per-sessioncookies ikke kan læses af andre webservere.

Du kan slå brugen af cookies fra i din browser. Det har ikke betydning for din oplevelse af www.billig-briketter.dk

En ”persistent” cookie ligger permanent på din computer. Cookien bruges til at genkende din computer, når du besøger www.billig-briketter.dk, og den kan dermed forbedre din anvendelse af vores hjemmeside. Cookien ligger på din maskine indtil udløbsdatoen, eller til du selv sletter den. Mere permanent er den altså ikke.

Vores cookies lagres på din maskine og indeholder følgende information:

Udløbsdato for cookie
Din IP-adresse
E-mailadresse

Du kan slå brugen af cookies fra i din browser, men det vil muligvis betyde, at visse tjenester på www.billig-briketter.dk ikke fungerer fuldt ud. Vi forbinder ikke information, der er gemt i en brugers cookie med andet personlig information om brugeren.

Digital signatur er en måde at identificere sig på i den digitale verden. Brug af digital signatur gør, at man kan sende fortrolige og følsomme oplysninger over internettet.

www.billig-briketter.dk tilbyder flere TJENESTER. Når du bruger disse tjenester, skal du logge ind. Logger du f.eks. ind med din digitale signatur for at skrive på en Wiki eller blog, registreres din identitet, din IP-adresse og det tidspunkt, du har oprettet eller redigeret siden. Tidspunktet og dit navn offentliggøres på selve siden. Denne praksis skyldes, at vi ønsker gennemsigtighed i brugen af den type tjenester. Samtidig kan andre brugere se, hvem der har skrevet materialet. Det er med til at sikre kvaliteten af det indhold, som skrives af andre brugere, idet man ikke kan publicere materiale under pseudonym.

4. Links

Billig-briketter hjemmeside indeholder links til information, der er skrevet og vedligeholdt af andre offentlige og/eller private institutioner. Klikker du på et link til en anden hjemmeside, forlader du denne hjemmeside. Hermed gælder vores privatlivspolitik ikke længere, hvorfor du bør læse eksterne parters privatlivspolitik.

5. Videregivelse af oplysninger

Enhver form for registrering på www.billig-briketter.dk er valgfri. Vælger du ikke at registrere dig eller afgive personlig information, kan du stadig bruge www.billig-briketter.dk Der kan dog være tjenester, som du ikke har mulighed for at få den fulde udnyttelse af.

Personoplysninger på www.billig-briketter.dk videregives kun til interne afdelinger i Billig-briketter for at opfylde supportforpligtigelser. Billig-briketter videregiver kun personlige data til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver det.

Automatisk indsamlede data til brug for statistiske formål udveksles med et eksternt firma, der ikke videregiver informationerne til andre end Billig-briketter

De eksterne firma er følgende:

Billig-briketter videregiver aldrig personoplysninger til øvrige tredjeparter.

6. Kontrol med personlig information

Du kan til enhver tid spørge os, om vi opbevarer personlig information om dig, og du kan også bede om at få en kopi af de personlige data, vi har om dig. Før vi sender personlig information til dig, vil vi bede dig om at identificere dig. Kan du ikke bevise din hævdede identitet, forbeholder vi os retten til at nægte at sende dig personlig information. Du kan selvfølgelig bede om begrundet svar for denne handling og udfordre svaret.

Vi vil gøre en stor indsats for at sende dig den ønskede information indenfor rimelig tid, og vi afholder omkostninger i forbindelse med at sende dig dine data. Du kan på ethvert tidspunkt anmode om, at vi sletter eller retter din personlige information i vores registreringer.

Kontakt Billig-briketter for anmodninger af ovenstående karakter, eller skriv til os på følgende adresse:

Kvalibrænde ApS
Fabriksvej 9
6650 Brørup
TLF:20 20 87 16
CVR:14982272
www.billig-briketter.dk

7. Sikkerhed i informationsindsamling og -lagring

Billig-briketter anbefaler, at du anvender sikker kommunikation i din korrespondance med os, især hvis din henvendelse indeholder personlige oplysninger. Det gøres ved at signere og kryptere e-mails til os. Se nederst i denne politik, hvordan du gør.

Vi har endvidere med baggrund i Statens standard for informationssikkerhed (DS 484) implementeret en sikkerhedspolitik med tilhørende procedurer og teknik. Det har vi gjort for at sikre de personlige data mod:

o uautoriseret adgang

o ukorrekt brug, genbrug eller offentliggørelse

o uautoriseret modifikation

o ukorrekt sletning eller tab

Alle vore medarbejdere, som har adgang til, eller er associeret med behandling af personlige oplysninger, er forpligtiget til at respektere vores besøgendes personlige data.